Kontaktuppgifter Styrelsen

Ordförande
Anna Eklund
073-5358774
bizzebus@aol.se

Vice Ordförande
Mats Svanqvist
010-5562724  070-8288250
mats_svanqvist@hotmail.com

Sekreterare
Sara Blomqvist
072-2029396

sara.wennerholm@gmail.com

Kassör
Lars Henryson

070-9381190
lars.henryson@skogaryd.se

 

 

 

 

Protokoll från möten finns att läsa i klubbstugan. Vid frågor kontakta sekreterare Sara Blomqvist, kontaktuppgifter finner du ovan.

 

Ledamöter
Louise Jonsson
072-2349058
LouiseJonsson92@live.com

Frida Gunnarsson
070-3893338
Fridagunnarssonhanken@gmail.com

Jan Holmqvist
076-1423055
jan.hol@telia.com

Suppleanter
1:e Elin Dufva
070-6264503
Elin_Dufva@hotmail.com

2:e Örjan Kjellqvist
070-6371216
orjan.kjellqvist@telia.com