Tävlingsträning

 

 

Måndagar kl 18:00
Mellan 18.00 och 18.30 anordnas platsliggning och budföring med skott för den som så önskar.
18.30 är det vanlig platsliggning och budföring.

För att säkerställa att hundar inte springer fram till andra finns det krokar att sätta fast hunden i under gruppmomenten.

Därefter delar vi upp oss i mindre grupper och hjälper varandra med kommendering, momentträning, störningsträning eller annan tävlingsrelaterad träning efter var och ens önskemål.
Vi försöker gemensamt se till att alla får ta ungefär lika mycket tid i anspråk.
Vill man hellre träna enskilt går detta bra i mån av plats.

Deltar man i gruppträningen är det viktigt att man stannar kvar tills samtliga i gruppen tränat färdigt så att alla får samma chans till hjälp.

 

Tävlingsträningen är till för dig som uppfyller minst ett av nedanstående alternativ:

 

- Gått minst en grundläggande kurs i tävlingslydnad inriktning bruks-, lydnadsklass.

 

- Redan börjat tävla officiellt med din hund i bruks eller lydnadsklass eller tävlat med tidigare hundar och har en god kännedom om tävlingsmomenten.

 

Nytt för i år är att du första tillfället du deltar skall uppvisa medlemskort för att kunna stärka ditt medlemskap! Även giltig vaccination enligt SKK:s regler skall finnas med.

 

Du behöver inte föranmäla dig och det kostar 200:- /termin att delta. Detta skall vara inbetalt till klubbens postgiro 135087-5 eller via swish 1231612720 senast den dag du börjar på kamratcirkeln. Ange ditt namn samt ”tävlingsträning” som meddelande till betalningsmottagaren,

 

Om du vill delta i fler av klubbens kamratcirklar kan du även lösa årskort 600:-. Tag i så fall kontakt med Mathilda Kjellqvist, utbildningskommittén, 070-5715552.

 

Vi tänker på att även i övrigt visa hänsyn till varandra så att alla hundar och hundförare får en trevlig stund på planen.

Då tävlingsträningen är en klubborganiserad aktivitet gäller SKK:s regler för rapportering av sk. oacceptabelt beteende.
Har man fått en rapportering på sin hund (rapporteringskod A), så är man skyldig att meddela detta.
All träning sker enligt SBK:s dressyrpolicy och klubbens egna regler gällande organiserad träning.

 

Vid frågor gällande tävlingsträningen är du välkommen att kontakta Maria Glaadh: 070 / 55 83 288

 

Vi hälsar gamla som nya medlemmar välkomna!!!!

 / Tävlingskommittén